ตารางเรียน

ตารางเรียน

สอนสดทุกหลักสูตร ตารางเรียนหลักสูตรที่เรียนเป็นระบบ cycle หลักสูตรตามตารางด้านบน มีระบบการเรียนการสอนเป็นแบบ cycle พร้อมเรียนเมื่อไหร่ เริ่มได้ทันที เป็นการเรียนแบบใช้ระบบเก็บหัวข้อจนครบจำนวนหัวข้อที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยผู้เรียนเป็นผู้จัดตารางเรียนเองว่าจะเลือกเก็บหัวข้อไหนเมื่อใด ตัวอย่างเช่น หลักสูตร Writing for TOEFL & IELTS มีทั้งหมด 18 หัวข้อ ผู้ที่มาเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ใช้เวลา 18 สัปดาห์ในการเรียนให้จบหลักสูตร ผู้ที่มาเรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ใช้เวลา 9 สัปดาห์ในการเรียนให้จบหลักสูตร ผู้ที่มาเรียนสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ใช้เวลา 6 สัปดาห์ในการเรียนให้จบหลักสูตร ผู้ที่เริ่มเรียนทีหลังไม่เสียเปรียบผู้ที่เริ่มเรียนก่อน เพราะแต่ละครั้งที่มาเรียน เรียนเนื้อหาที่อิสระต่อกัน หากขาดเรียนวันใดสามารถขอชดเชยได้ภายหลัง ตัวอย่างเช่น หัวข้อที่เรียนในหลักสูตร Writing for TOEFL & IELTS สลับหัวข้อกันไว้ในแต่ละสัปดาห์ คือ หัวข้อทีเรียนวันเสาร์-อาทิตย์-จันทร์ ในสัปดาห์เดียวกันจะไม่ซ้ำกัน ดังนั้น กรณีที่ผู้เรียนเลือกจัดตารางเรียนของตนไว้สัปดาห์ละ […]

Powered by WordPress. Design: Supermodne.